Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Einir Jones Pennaeth Nia Evans Cynrychioli Staff Dysgu Gwennol Ellis Cynrychioli Awdurdod Addysg Lleol Anne Lloyd Cynrychioli Awdurdod Addysg Lleol Christina Courtaney-Wyllie Cynrychioli Staff Ategol Maria Owen Roberts Cymuned Osian Roberts Cymuned Trystan Edwards Rhiant Lowri Owen Rhiant Meinir Jones Rhiant Helen Hitchmough Clerc

Llywodraethwyr

Einir Jones Pennaeth Nia Evans Cynrychioli Staff Dysgu Gwennol Ellis Cynrychioli Awdurdod Addysg Lleol Anne Lloyd Cynrychioli Awdurdod Addysg Lleol Christina Courtaney-Wyllie Cynrychioli Staff Ategol Maria Owen Roberts Cymuned Osian Roberts Cymuned Trystan Edwards Rhiant Lowri Owen Rhiant Meinir Jones Rhiant Helen Hitchmough Clerc

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs