Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Eirlys Edwards Pennaeth Nia Evans Cynrychioli Staff Dysgu Alun Jones Cynrychioli Awdurdod Addysg Lleol Anne Lloyd Cynrychioli Awdurdod Addysg Lleol Christina Courtaney-Wyllie Cynrychioli Staff Ategol Trystan Humphreys Cymuned Osian Roberts Cymuned Trystan Edwards Rhiant Lowri Owen Rhiant Cerian Ellis Rhiant Helen Hitchmough Clerc

Llywodraethwyr

Eirlys Edwards Pennaeth Nia Evans Cynrychioli Staff Dysgu Alun Jones Cynrychioli Awdurdod Addysg Lleol Anne Lloyd Cynrychioli Awdurdod Addysg Lleol Christina Courtaney-Wyllie Cynrychioli Staff Ategol Trystan Humphreys Cymuned Osian Roberts Cymuned Trystan Edwards Rhiant Lowri Owen Rhiant Cerian Ellis Rhiant Helen Hitchmough Clerc

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs