Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Calendr

Dechrau’r tymor: 5/09/2022 Hyfforddiant mewn swydd: 1/09/2022 - 02/9/2022 Cau hanner tymor: 31/10/2022 Agor hanner tymor: 7/11/2022 Diwedd Tymor: 22/12/2022 Dechrau’r tymor: 10/01/2023 Hyfforddiant mewn swydd: 9/01/2023 Cau hanner tymor: 17/02/2023 Agor hanner tymor: 27/02/2023 Diwedd Tymor: 31/03/2023 Dechrau’r tymor: 18/04/2023 Hyfforddiant mewn swydd: 17/04/23 Dydd Gwyl Fai: 1/05/2023 Gwyl y Bank Ychwanegol: 8/5/2023 Cau hanner tymor: 26/05/23 Agor hanner tymor: 05/06/2023 Diwedd Tymor: 20/07/2023 Hyfforddiant mewn swydd: 23/06/2023

Calendr

Dechrau’r tymor: 5/09/2022 Hyfforddiant mewn swydd: 1/09/2022 - 02/9/2022 Cau hanner tymor: 31/10/2022 Agor hanner tymor: 7/11/2022 Diwedd Tymor: 22/12/2022 Dechrau’r tymor: 10/01/2023 Hyfforddiant mewn swydd: 9/01/2023 Cau hanner tymor: 17/02/2023 Agor hanner tymor: 27/02/2023 Diwedd Tymor: 31/03/2023 Dechrau’r tymor: 18/04/2023 Hyfforddiant mewn swydd: 17/04/23 Dydd Gwyl Fai: 1/05/2023 Gwyl y Bank Ychwanegol: 8/5/2023 Cau hanner tymor: 26/05/23 Agor hanner tymor: 05/06/2023 Diwedd Tymor: 20/07/2023 Hyfforddiant mewn swydd: 23/06/2023

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs