Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Calendr

Dechrau’r tymor: 1/09/2020 Hyfforddiant mewn swydd: 1/09/2020 - 05/10/2020 Cau hanner tymor: 16/10/2020 Agor hanner tymor: 02/11/2020 Diwedd Tymor: 18/12/2020 Dechrau’r tymor: 04/01/2021 Hyfforddiant mewn swydd: 04/01/2021 Cau hanner tymor: 12/02/2021 Agor hanner tymor: 22/02/2021 Diwedd Tymor: 26/03/2021 Dechrau’r tymor: 12/04/2021 Hyfforddiant mewn swydd: 12/04/21 Dydd Gwyl Fai: 03/05/2021 Cau hanner tymor: 28/05/21 Agor hanner tymor: 07/06/2021 Diwedd Tymor: 20/07/2021 Hyfforddiant mewn swydd: 19/7/2021 & 20/07/2021

Calendr

Dechrau’r tymor: 1/09/2020 Hyfforddiant mewn swydd: 1/09/2020 - 05/10/2020 Cau hanner tymor: 16/10/2020 Agor hanner tymor: 02/11/2020 Diwedd Tymor: 18/12/2020 Dechrau’r tymor: 04/01/2021 Hyfforddiant mewn swydd: 04/01/2021 Cau hanner tymor: 12/02/2021 Agor hanner tymor: 22/02/2021 Diwedd Tymor: 26/03/2021 Dechrau’r tymor: 12/04/2021 Hyfforddiant mewn swydd: 12/04/21 Dydd Gwyl Fai: 03/05/2021 Cau hanner tymor: 28/05/21 Agor hanner tymor: 07/06/2021 Diwedd Tymor: 20/07/2021 Hyfforddiant mewn swydd: 19/7/2021 & 20/07/2021

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs