Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyngor Ysgol

Croeso i dudalen y cyngor Ysgol. Yn Ysgol Cerrigydrudion mae gan bob dosbarth o Flwyddyn 2 hyd at Flwyddyn 6 gynrychiolydd ar ein Cyngor Ysgol. Mrs Evans sy’n cefnogi’r cyngor Ysgol. Mae nhw’n cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd i drafod ffyrdd o wella ein hysgol. Mae nhw hefyd yn cynnig syniadau am godi arian ar gyfer elusennau ac ar gyfer yr ysgol. Bydd aelodau'r Cyngor Ysgol yn cyfarfod sawl tro yn ystod y tymor er mwyn trafod barn a syniadau ein disgyblion yn Ysgol Cerrigydrudion. Yna caiff y trafodaethau hyn eu bwydo'n ôl i weddill yr ysgol drwy'r dudalen ar y wefan yma, trafodaethau ystafell ddosbarth, gwasanaethau a hysbysfwrdd y Cyngor Ysgol.

Cyngor Ysgol

Croeso i dudalen y cyngor Ysgol. Yn Ysgol Cerrigydrudion mae gan bob dosbarth o Flwyddyn 2 hyd at Flwyddyn 6 gynrychiolydd ar ein Cyngor Ysgol. Mrs Evans sy’n cefnogi’r cyngor Ysgol. Mae nhw’n cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd i drafod ffyrdd o wella ein hysgol. Mae nhw hefyd yn cynnig syniadau am godi arian ar gyfer elusennau ac ar gyfer yr ysgol. Bydd aelodau'r Cyngor Ysgol yn cyfarfod sawl tro yn ystod y tymor er mwyn trafod barn a syniadau ein disgyblion yn Ysgol Cerrigydrudion. Yna caiff y trafodaethau hyn eu bwydo'n ôl i weddill yr ysgol drwy'r dudalen ar y wefan yma, trafodaethau ystafell ddosbarth, gwasanaethau a hysbysfwrdd y Cyngor Ysgol.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs