Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Newyddion

Cyrsiau Tyfu trwy’r Tymhorau Hysbysebion Swydd Cylchlythyr Cyfnod Sylfaen Llythyr i rieni - trefniadau newydd anghenion addysgol arbennig Wedi eich hanfon gartref o'r ysgol i hunan-ynysu? Arweinydd a Chymhorthydd Chwarae Clwb Cerrig Llythyr Dechrau’r Flwyddyn Holiadur Barn Rhieni Arweiniad ar gyfer Rhieni: Covid-19 Trefniadau Medi 2020 Llythyr Trafnidiaeth Mae 2 o hoff gylchgronau plant Cymru yn uno! O fis Medi, cewch Cip a Mellten mewn un cylchgrawn gwych a gwallgo - a hynny am ddim! Mae gan Urdd gylchgronau o'r enw Bore Da a IAW i ddysgwyr ifanc. O fis Medi, bydd rhain ar gael AM DDIM! www.urdd.cymru/cylchgronau

Newyddion

Cyrsiau Tyfu trwy’r Tymhorau Hysbysebion Swydd Cylchlythyr Cyfnod Sylfaen Llythyr i rieni - trefniadau newydd anghenion addysgol arbennig Wedi eich hanfon gartref o'r ysgol i hunan-ynysu? Arweinydd a Chymhorthydd Chwarae Clwb Cerrig Llythyr Dechrau’r Flwyddyn Holiadur Barn Rhieni Arweiniad ar gyfer Rhieni: Covid- 19 Trefniadau Medi 2020 Llythyr Trafnidiaeth Mae 2 o hoff gylchgronau plant Cymru yn uno! O fis Medi, cewch Cip a Mellten mewn un cylchgrawn gwych a gwallgo - a hynny am ddim! Mae gan Urdd gylchgronau o'r enw Bore Da a IAW i ddysgwyr ifanc. O fis Medi, bydd rhain ar gael AM DDIM! www.urdd.cymru/cylchgronau

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs