Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Ysgol

Cerrigydrudion

Croeso cynnes i chwi i wefan swyddogol Ysgol Cerrigydrudion. Mae'n bleser ac yn fraint i mi gael cyflwyno'r wefan hon i chi gan obeithio fe gewch flas o'r hyn a gynigir yn Ysgol Cerrigydrudion. Ysgol cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Cerrigydrudion sydd yn gwasanaethu ardal wledig Uwchaled gan gynnig addysg ac ethos Gymreig.Ysgol a chymuned glos ydym sydd yn cynnig croeso cynnes i bob un unigolyn. Cynygiwn awyrgylch diogel ac ysbrydoledig gan gynnig safonau gorau o ran dysgu ac addysgu. Ein gweledigaeth ar gyfer Ysgol Cerrigydrudion yw datblygu ein plant: i gyflawni ei gorau glas; i fod yn ddysgwyr annibynnol gydol oes; i fod yn ymwybodol a balch o'u Cymreictod a'u cymuned. i feithrin eu doniau i fod yn hapus a iach. Ein bwriad yn syml yw rhoi profiad hapus i'ch plentyn ar ddechrau ei taith addysgiadol er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn unigolyn hyderus wrth adael Ysgol Cerrigydrudion; yn sicr ohono’i hunan ac yn dangos parch a chonsyrn at eraill; ac â’r gallu i greu a chynnal perthynas ag oedolion a phlant o ba bynnag gefndir. I grisialu y cyfan – dyma englyn gan Huw Dylan Jones: Ysgol Cerrig I bob un rhoi lle arbennig-a dysg, Meithrin dawn nodedig, A gwychder Ysgol Cerrig Yn eu rhoi fry ar y brig. H.D
Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9SW

Ffon: 01490 420328 Ebost: swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk Twitter: @Ysgolcerrig

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Croeso i wefan

Ysgol

Cerrigydrudion

Croeso cynnes i chwi i wefan swyddogol Ysgol Cerrigydrudion. Mae'n bleser ac yn fraint i mi gael cyflwyno'r wefan hon i chi gan obeithio fe gewch flas o'r hyn a gynigir yn Ysgol Cerrigydrudion. Ysgol cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Cerrigydrudion sydd yn gwasanaethu ardal wledig Uwchaled gan gynnig addysg ac ethos Gymreig.Ysgol a chymuned glos ydym sydd yn cynnig croeso cynnes i bob un unigolyn. Cynygiwn awyrgylch diogel ac ysbrydoledig gan gynnig safonau gorau o ran dysgu ac addysgu. Ein gweledigaeth ar gyfer Ysgol Cerrigydrudion yw datblygu ein plant: i gyflawni ei gorau glas; i fod yn ddysgwyr annibynnol gydol oes; i fod yn ymwybodol a balch o'u Cymreictod a'u cymuned. i feithrin eu doniau i fod yn hapus a iach. Ein bwriad yn syml yw rhoi profiad hapus i'ch plentyn ar ddechrau ei taith addysgiadol er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn unigolyn hyderus wrth adael Ysgol Cerrigydrudion; yn sicr ohono’i hunan ac yn dangos parch a chonsyrn at eraill; ac â’r gallu i greu a chynnal perthynas ag oedolion a phlant o ba bynnag gefndir. I grisialu y cyfan – dyma englyn gan Huw Dylan Jones: Ysgol Cerrig I bob un rhoi lle arbennig-a dysg, Meithrin dawn nodedig, A gwychder Ysgol Cerrig Yn eu rhoi fry ar y brig. H.D

Ysgol Cerrigydrudion © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9SW

Ffon: 01490 420328 Ebost: swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk Twitter: @Ysgolcerrig