Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

CRhA

Croeso i dudalen Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol. Nod y gymdeithas ydi cynnal gweithgareddau er mwyn darparu adnoddau i gefnogi yr ysgol a hyrwyddo addysg y disgyblion. Yn ystod y flwyddyn, byddem yn cynnal nosweithiau adloniant a digwyddiadau arbennig i ddiddanu a chodi arian er budd disgyblion yr ysgol. Mae croeso cynnes i bawb fynychu'r digwyddiadau hyn a byddem yn hynod falch o dderbyn eich cefnogaeth. Mae'r elw a wneir o'r digwyddiadau hyn yn mynd tuag at gostau megis teithio (nofio a thripiau ysgol), difyrwch adeg y Nadolig a llawer o offer ac adnoddau hanfodol o fewn y dosbarth. Mae pob plentyn yn elwa o'r arian a gesglir felly mae diolch diffuant i bawb sydd yn ein cefnogi. Llawrlwythwch: Llythyr Dechrau’r Flwyddyn

CRhA

Croeso i dudalen Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol. Nod y gymdeithas ydi cynnal gweithgareddau er mwyn darparu adnoddau i gefnogi yr ysgol a hyrwyddo addysg y disgyblion. Yn ystod y flwyddyn, byddem yn cynnal nosweithiau adloniant a digwyddiadau arbennig i ddiddanu a chodi arian er budd disgyblion yr ysgol. Mae croeso cynnes i bawb fynychu'r digwyddiadau hyn a byddem yn hynod falch o dderbyn eich cefnogaeth. Mae'r elw a wneir o'r digwyddiadau hyn yn mynd tuag at gostau megis teithio (nofio a thripiau ysgol), difyrwch adeg y Nadolig a llawer o offer ac adnoddau hanfodol o fewn y dosbarth. Mae pob plentyn yn elwa o'r arian a gesglir felly mae diolch diffuant i bawb sydd yn ein cefnogi. Llawrlwythwch: Llythyr Dechrau’r Flwyddyn

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs