Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Pennaeth Mrs Eirlys Edwards Athrawon Meithrin a Derbyn: Mrs Jane Tudor-Owen a Mrs Eirlys Edwards Blwyddyn 1 a 2: Miss Meinir Hughes Blwyddyn 3 a 4: Mrs Nia Evans Blwyddyn 5 a 6: Miss Cara Williams Cymhorthyddion Addysgu Ms Olga Davies Mrs Menai Hughes Mrs Linda Evans Cymhorthyddion Anghenion Dysgu 1 i 1 Ceinwen Williams Elen Davies Ysgrifenyddes Mrs Helen Hitchmough Gofalwraig Christina Courtaney-Wyllie Cogyddes Ms Nerys Jones Staff Clwb Brecwast Deborah Roberts Linda Evans Goruchwylwyr Cinio Linda Evans Olga Davies Warden Cymunedol Rhian Ellis

Staff

Pennaeth Mrs Eirlys Edwards Athrawon Meithrin a Derbyn: Mrs Jane Tudor-Owen a Mrs Eirlys Edwards Blwyddyn 1 a 2: Miss Meinir Hughes Blwyddyn 3 a 4: Mrs Nia Evans Blwyddyn 5 a 6: Miss Cara Williams Cymhorthyddion Addysgu Ms Olga Davies Mrs Menai Hughes Mrs Linda Evans Cymhorthyddion Anghenion Dysgu 1 i 1 Elen Davies Ceinwen Williams Ysgrifenyddes Mrs Helen Hitchmough Gofalwraig Christina Courtaney-Wyllie Cogyddes Ms Nerys Jones Staff Clwb Brecwast Deborah Roberts Linda Evans Goruchwylwyr Cinio Linda Evans Olga Davies Warden Cymunedol Rhian Ellis

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Cerrigydrudion

Ffordd yr Alwen

Cerrigydrudion

Conwy

LL21 9SW

01490 420328

swyddfa@uwchaled.conwy.sch.uk

@YsgolCerrig

Ysgol Cerrigydrudion © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs